Πληροφορίες για το πρόγραμμα :"Ανθέμιον

Εδώ μπορείτε να δείτε τα ψηφιοποιημένα αρχεία της ιστορικής εφημερίδας “Απογευματινή” Κωνσταντινουπόλεως από το πρώτο έτος έκδοσης της το 1925 έως το 1940.